Folkmusik har många rötter och innefattar bland annat spelmanstraditionen och traditionell bruksmusik, i synnerhet dans- och festmusik. Spridningen i musiken Är stor mellan olika delar av Sverige, som var och en har sin karakteristiska stil.
Folkmusiken förs traditionellt vidare genom gehörsspel, vilket ofta leder till förändringar, genom att spelmannen anpassar låten till den egna stilen.
Upphovsmännen till enskilda melodier kan vara svår att spåra.

Ett ord många förknippar med folkmusik, är spelmansmusik. Då menar man en dansmusik som oftast är fiolbaserad. Till spelmansmusiken hör gånglåtar och brudmarscher samt dansrytmerna polskor, vals, schottis, hambo och polka. Andra låttyper är engelska, halling och menuett.
När man i dagens spelmanskretsar vill spela till traditionella svenska sällskapsdanser, till skillnad från folkdanslagens koreografier, används ibland uttrycket folklig dans. Vid sådana arrangemang dansas mest polska och hamburska men även en hel del gammeldanser.
Modern spelmansmusik har rötter i äldre spelmansmusik, men kan också skilja sig väsentligt därifrån. En del spelar till dans och komponerar nytt i mer eller mindre gammal stil, men stor del av det som ryms inom folkmusikgenren är konstruerat för scen
.

Det vanligaste instrumentet inom folkmusik idag är fiolen som kom under 1600-talet, ungefär samtidigt som polskan.
Nyckelharpan är enligt många det mest typiska svenska folkinstrumentet eftersom den knappt förekommer utanför Sverige. Den är känd i Sverige från senmedeltiden men moderniserades på 1900-talet.
Ett riktigt gammalt instrument inom svensk folkmusik är vevlira.
Även säckpipa har använts, en tradition som nästan hann dö ut innan den räddades.
På fäbodarna uppstod en särskild folkmusiktradition, med näverlurar, kohorn, spilåpipa, sälgflöjt och sångtekniken kulning.
 Klarinett är ett instrument som tidigt blev populärt.
Dagens trend inom folkmusiken är att nyare instrument såsom gitarr, mandola och saxofon används.

Säckpipa
Dragspel

Folkmusik

jtf-logo

Vi finns naturligtvis på Facebook

facebook

Sidan uppdaterad
20 maj 2021

Danspar